Årsregnskab - GS Bogføring ApS

BOGHOLDER / REVISOR
 
arbejder fra eget kontor
vi har fokus på regnskab og økonomi assistance til små
og mellemstore virksomheder..

- Sammen opnår vi Succes -
GS BOGFØRING APS
TECH TEAM
Gå til indhold

Årsregnskab


Hvad indebærer det :

Årsrapporten skal som minimum for en lille virksomhed i regnskabsklasse B bestå af følgende lovpligtige bestanddele:
 • Årsregnskab
 • Ledelsesberetning (alternativt i en note)
 • Ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen)

Den godkendte og evt. reviderede årsrapport skal indsendes til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse.
Alle de lovpligtige dele og de eventuelle supplerende beretninger skal fremstå som ét dokument betegnet "årsrapport".
Årsrapporten skal indberettes digitalt via Regnskab 2.0 på Virk Indberet medmindre de særlige undtagelser er opfyldt.

Følgende oplysninger skal fremgå af årsrapportens forside:
 • Dokumentets betegnelse, ”Årsrapport”
 • Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse
 • Regnskabsperiode
 • Navnet på dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan
 • Datoen for godkendelse af årsrapporten

Revisionspligt:
Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision.
Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler. Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

Betingelser for Revision:
Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:
 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser. Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

BETINGELSER
Haste opgaver udføres på Timebasis,
og honoreres efter hver afsluttet opgave (Minimumpris 1 time)
ADRESSE
GS BOGFØRING APS
Drejergangen 1B, 1tv
2690 Karlslunde
CVR 32156029

GS BOGFØRING ApS en Service under GUITARSERVICE ApS
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
Tilbage til indhold