BOGHOLDER

arbejder fra eget kontor 

                                                                       
vi har fokus på regnskab og økonomi assistance til små 
og mellemstore virksomheder..
--------------------------
- Sammen opnår vi Succes -

>> GS Bogføring ApS <<

 GS Bogføring ApS tilbyder følgende:

 • Bogføring
 • Debitorstyring
 • Kreditorstyring
 • Fakturering
 • Betalinger
 • Rykkere
 • Moms
 • Brugt Moms
 • Momsrefusion EU
 • Lønninger (Lønsystem Zenegy)
 • Klargøring til revisor 
 • Årsafslutning

Det vil sige:

 • Bogføring af bilag
 • Afstemning af Debitor Konti
 • Afstemning af Kreditor Konti
 • Afstemning af Bank Konti
 • Afstemning af Lønninger til Skat
 • Indberetning af Moms til Skat
 • Ansøgning Momsrefusion EU til Skat
 • Rykkere til Debitor 
 • Klargøring til Revisor alle konti afstemmes
 • Opstilling af Årsregnskab (uden revisionspligt)

Vi yder service i følgende regnskabssystem :


 • e-conomic
 • Billy
 • Dinero
 • C-5

Årsregnskab:


Årsrapporten skal som minimum for en lille virksomhed i regnskabsklasse B bestå af følgende lovpligtige bestanddele:
 • Årsregnskab
 • Ledelsesberetning (alternativt i en note)
 • Ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen) 

Den godkendte og evt. reviderede årsrapport skal indsendes til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse.
Alle de lovpligtige dele og de eventuelle supplerende beretninger skal fremstå som ét dokument betegnet "årsrapport".
Årsrapporten skal indberettes digitalt via Regnskab 2.0 på Virk Indberet medmindre de særlige undtagelser er opfyldt.

Følgende oplysninger skal fremgå af årsrapportens forside:

 • Dokumentets betegnelse, ”Årsrapport”
 • Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse
 • Regnskabsperiode
 • Navnet på dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan
 • Datoen for godkendelse af årsrapporten

Revisionspligt:

Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision.
Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler. Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

Betingelser for Revision:

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser. Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

 
Alle opgaver  udføres på time basis

kr. 600,00 + moms

(Minimumpris 1 time)Vi kan tilbyde regnskabsopstilling (Årsrapport) til kr. 6.000,00 + moms
Regnskabsklasse B & Enkeltmandsvirksomhed
(uden Revisionspligt)

Adresse
GS BOGFØRING APS
Drejergangen 1B, 1tv
2690 Karlslunde
CVR 32156029

Vi har åben
Mandag - Fredag : 13 - 17
Weekend : Lukket

i